ABRAȘU-CONSULTANȚĂ ECONOMICĂ ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ S.R.L.

Specializarea noastră este pe servicii de audit , expertiză contabilă, contabilitate financiară și de gestiune, consultanţă contabilă şi fiscală, precum şi analiză financiară.

Societatea are o vastă experienţă în domeniul auditului şi contabilităţii. Experienţa a fost dobândită prin activităţi desfășurate pe parcursul a 25 ani pentru diverse societăţi comerciale si instituții publice.

Firma este membru activ în următoarele organisme profesionale:
  • Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) – Autorizația nr. 80/2001
  • Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – Autorizația nr. 6995/2010

Despre noi

Echipa noastră este formata din auditori şi experți contabili autorizați. Integritatea acestora asigură încredere în raţionamentul profesional urmat pentru evaluarea riscurilor în vederea exprimării unei opinii finale care să genereze asigurări clienților.

Profesionalismul, experienţa, flexibilitatea şi cunoştinţele personalului permit societăţii noastre să ofere servicii de calitate, informaţii şi soluţii concrete, realiste, ce permit clienţilor luarea celor mai bune decizii in afaceri.

error:Content is protected !!