Audit Financiar

 • auditarea situațiilor financiare întocmite conform legislației naționale, precum si a celor conforme cu alte cadre de raportare financiar-contabile aplicabile (IFRS, politici de grup, etc.)
 • audit intern și servicii conexe
 • auditarea diferitelor proiecte privind finanțări guvernamentale sau europene.

Serviciile noastre se efectuează in conformitate cu standardele profesionale aplicabile (ISA), adoptate de CAFR.

Contabilitate

Asiguram realizarea tuturor operațiunilor specifice evidentei contabile:

 • consultanta in întocmirea/ preluarea documentelor primare
 • înregistrarea articolelor contabile aferente, întocmirea diferitelor situații financiare periodice (balanțe, bilanțuri, etc.)
 • întocmirea si depunerea declarațiilor periodice către diferitele instituții ale statului
 • servicii complete de evidenta a personalului si calcul al salariilor, impozitelor si contribuțiilor aferente, precum si întocmirea si depunerea declarațiilor periodice specifice la instituțiile statului.

Metodele de colaborare sunt flexibile. Se pot prelua si contabiliza periodic toate documentele primare, sau se pot organiza una sau mai multe stații de lucru la sediul clientului. Totul depinde de dorința, disponibilitatea si modul de organizare ale acestuia.

Expertiză contabilă

Lucrările de expertiză contabilă sunt un punct forte al activității noastre bazată pe o vastă experiență în acest domeniu, atât ca vechime cât și prin multitudinea problematicii abordate.
Realizăm expertize contabile, având atestare în acest domeniu ca membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România încă din anul 1995, când a luat ființă organismul profesional..
Efectuăm contractual, atât expertize extracontabile solicitate de entități ce doresc să-și clarifice anumite probleme care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor experți contabili cât și expertize judiciare la care asigurăm participare în calitate de expert consilier desemnat de parte, cu încuviințarea instanțelor/organelor de cercetare la care se află în lucru cauza pentru care s-a dispus expertiza.

Servicii conexe

Ne oferim de asemenea serviciile pentru:

 • realizarea de revizuiri ale situațiilor financiare
 • consultanta pentru spete concrete ale clienților, sau expertize financiar-contabile
 • întocmirea situațiilor financiare in formate specifice/ speciale cerute de clienți, diferite de variantele clasice/ naționale de situații financiare
 • calculul impozitelor si taxelor datorate de client, in funcție de condițiile generale si specificul activității; analiza variantelor privind optimizarea fiscală
 • evaluări de active.
error:Content is protected !!